Laatste turnlessen

14 juni 2016

De laatste turnlessen van het huidige seizoen vinden plaats tijdens de week van 20 juni.
Normaal gezien hebben intussen alle leden ook hun startersbrief ontvangen ivm het volgende turnjaar. Mocht u hierover nog vragen hebben, kan u steeds terecht bij onze Technische Commissie via techcom@movimento.be