Missie – Visie

Movimento vzw staat voor bewegen, waarbij het accent ligt op turnen als groepsgebeuren, met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van elk individu.

Zowel kinderen, jongeren, als volwassenen voelen zich thuis in onze vereniging.

Door een gedifferentieerde, kwaliteitsvolle aanpak geven wij als waarden wederzijds respect en het gevoel van samenhorigheid mee.
In elke groep trachten wij optimaal de verschillende turnvaardigheden bij te brengen, waarbij de elementen ontspanning en plezier ook niet uit het oog worden verloren.

Om een meerwaarde te geven aan onze club, trachten we aandacht te besteden aan groepsgebonden nevenactiviteiten (bv. kamp, Gymgala, daguitstap)
Om deze opdracht op een kwaliteitsvolle wijze uit te voeren, kunnen wij een beroep doen op een team van professioneel opgeleide lesgevers en medewerkers.

Het bestuur