Beleid

Sportieve ontspanning, een fitte levensstijl

Gymnastiek stimuleert de algemene fysieke en mentale ontwikkeling. Vanuit die optiek is gymnastiek in al zijn disciplines een leerschool met positieve effecten op de verdere levensloop. Om het maximum effekt te verkijgen is een uitgewerkt sport-technisch en pedagogisch project nodig, aangepast aan het niveau van elke gymnast:

Beleidsplan organisatiestructuur
Movimento vzw is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt door vrijwilligers bestuurd.
Regelmatig wordt er vergaderd om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien.
De sport-technische leiding is in handen van de Technische Commissie (TechCom).
Zowel voor het “bestuur” als voor de “technische commissie” kan je je kandidaat stellen.
Het bestuur werd in het verleden ook steeds bijgestaan door losse pionnen die het werk voor een groot deel verlichten en hoopt deze hulp in de toekomst nog te krijgen.

Beleidsplan sportief aanbod

RECREATIEF AANBOD

Movimento vzw is niet de eerste de beste club! Voor het recreatief turnen wordt gewerkt op maar liefst 8 verschillende locaties in Mortsel en Hove.
Op elk van deze plaatsen wordt een volwaardig gymaanbod uitgewerkt.

De recreatieve werking wordt uitgebouwd op volgende locaties:

  • Turnzaal Sint Lutgardis
  • Turnzaal GTI
  • Turnzaal Guido Gezelleschool
  • Turnzaal De Tandem I
  • Turnzaal De Tandem II
  • Turnzaal De Wolschaerder
  • Turnzaal Sportpark (Hove)
  • Turnhal De Sterre

Elk van deze zalen beschikt over een volwaardige infrastructuur. De trainingen worden geleid door goed opgeleide leiding, bijgestaan door hulpleiding.
Een zaalverantwoordelijke is aanwezig als aanspreekpunt voor alle vragen of inlichtingen. Deze mensen worden geregeld samengebracht door de voorzitter TechCom om knelpunten te signaleren en suggesties omtrent de werking uit te werken. Jaarlijks worden er interne bijscholingen ingericht, specifiek gericht op leiding of hulpleiding, om nieuwe technieken te delen en aan te leren.
Op die manier wordt constant gewerkt aan de verdere kwalitatieve uitbouw van het Movimento-aanbod.

Recreatief: omwille van het algemene karakter is gymnastiek de basissport bij uitstek.
Het grootste deel van onze gymnasten komt 2 uurtjes in de week.
Bewegen en regelmatig sporten is een essentieel deel van een fitte levensstijl.
Daarom is het raadzaam er vroeg mee te beginnen en vol te houden
Gymnastiek biedt daarvoor heel wat mogelijkheden. Onder de leiding van gespecialiseerde en ervaren trainers wordt met veel zorg gewerkt aan de opleiding en de vorming. Met het oog op algemene bewegingsstimulansen staan de Movimento-deuren open voor iedereen die via de turnsport fysieke basisvaardigheden als kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie en uithouding wil ontwikkelen.

Na de opwarming waarin gewerkt wordt ruime fysische ontwikkeling ( conditievorming kracht,lenigheid,beweeglijkheid ) gaat iedereen in eigen groep ,volgens niveau ,turnen aan de toestellen,op tumblingbaan, op de trampoline op de airtrack ,alles komt aan bod,… Na regelmatig gericht en intensief sporten kent men vlug de basisbehendigheden Eens zover wordt er gedifferentieerd .Men kiest een discipline of andere sporttak.

De kleuters

Onze kleuters zijn het talrijkst Zij leren vooral coördinatieoefeningen, klauteren, klimmen ,dansen en springen om hun lichaam te leren “ontdekken”. In het tweede kleuterklasje worden al eens wat tuimelingen en buitelingen gedemonstreerd. De “grote” kleuters van het 3e kleuterklasje mogen ook al eens proeven van het turnen aan de toestellen of eens op de trampoline springen. Eens per jaar organiseren we onze “kleuterkuren, waarbij ze zich kunnen uitleven op springkasteel en airtrack.

In de groep van het derde kleuterklasje wordt af en toe eens door onze competitietrainers gekeken of er hier en daar geen talenten tussen zitten die eventueel in onze competitiegroepen zou kunnen meedoen in de toekomst. Meestal zijn deze gedreven talentvolle kinderen zo enthousiast, dat de keuze gauw gemaakt is.

De kinderen van 6 – 12 jaar en de jongeren van +12 jaar en jongvolwassenen

Na de kleuterschool kunnen onze turners en turnsters verder in de leeftijdgroepen van de lagere school en daarna in de groepen van de jongeren.
Zij die het turnen echt niet kunnen missen, kunnen zich nog uitleven in de Recreatieve Wedstrijdgroep of Recreatieve Tumbling.

Volwassenen dames

Wie het allemaal een beetje rustiger wil doen en geen oefeningen aan de toestellen of salto’s op de trampolines meer ziet zitten kan altijd terecht bij onze onderhoudsgymnastiek
Onze onderhoud – en conditiegymmers is een toffe groep. Zij die er niet willen aan toegeven een jaartje ouder te worden en hun lichaam in conditie willen houden worden hiervoor opgeleide “onderhouden” met voornamelijk oefeningen op de mat. De meest gedreven leden wagen het ook nog op de airtrack en de dubbele minitrampoline
De turnsport omvat een heleboel disciplines. Vele daarvan vind je terug in het Movimento-aanbod.
Movimento investeert sterk in jong gymtalent. Wij werken daarom met goed opgeleide trainers, specialisten in o.a. TUMBLING, DEMO en in de artistieke Gymnastiek.
Om er zeker van te zijn dat elke gymnast binnen zijn of haar mogelijkheden het maximum kan bereiken, werkt Movimento met goed opgeleide trainers.
Binnen de Movimento-competitieploegen vind je in grote lijnen 2 niveaus. Het recreatief-competitieve en het competitieve. Movimento probeert trouwens een voortrekkersrol te spelen in de discipline Artistieke Gymnastiek Dames (AGD).

COMPETITIEF AANBOD: Competitiegymnast wordt je niet zomaar.
Talentvolle gymnasten worden op heel jonge leeftijd geselecteerd bij de laatste groep kleutergym. Vroeg beginnen is heel belangrijk. De Movimento-trainers kiezen je eruit op basis van het gymtalent dat ze bij jou vermoeden. Ze kijken naar kracht, lenig, beweeglijkheid,durf ,zin voor nauwkeurigheid,leergierigheid. een goede lichaamshouding enz…
Je start bijna altijd eerst in een recreatieve groep. Als jouw trainer meent dat je naast al je andere talenten veel aanleg hebt voor turnen, laat hij of zij dat weten aan de competitietrainer. Die komt dan een kijkje nemen. Als ook die trainer overtuigt is volgt er een praatje met jou en je ouders. Als jullie het zien zitten, wordt je dan opgenomen in het traject “talenten in de gymnastiek” . Als dat goed loopt stellen we een jou passende discipline voor en mag je voortaan de Movimento-kleuren verdedigen op turnwedstrijden. Wie weet wordt je wel een groot kampioen!

De Movimento-competitieploegen vormen een aparte deelwerking. Om de begeleiding van gymtalenten optimaal te laten verlopen werd er voor traject “talent in de gymnastiek” opgezet waarbinnen we de gymnast kunnen begeleiden naar zijn of haar mogelijkheden keuzes te maken.

Competitief: voor gymnasten met meer dan gemiddeld talent biedt competitiesport een extra uitdaging. De noodzakelijke zelfdiscipline en volharding die deze arbeidsintensieve sport vereist dwingt de gymnast in nauwe samenwerking met zijn of haar begeleider tot het constante aftasten van de eigen motivatie en fysieke grenzen.

Movimento wil een sport-technisch en pedagogisch project ontwikkelen dat kinderen en jongeren met gymtalent toelaat hun maximum aan fysieke en mentale mogelijkheden te ontwikkelen.  De club biedt daarbij een kader met opgeleide trainers, aangepaste materialen en een veelzijdig trainingsaanbod.  Constante sportieve uitdaging en een stimulerende groepssfeer moeten het plaatje compleet maken en de gymnasten een kwalitatieve en sportieve thuis bieden. De club ambieert in de nabije toekomst nauwer te gaan samenwerken met GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en een kwalitatief aanbod aan te bieden in het belang van de gymnastiek, voor Mortsel, Hove en omliggende.
Tevens trachten wij – op regelmatige basis – mensen te motiveren om deel te nemen aan jurycursussen en tre jureren op wedstrijden.

Beleidsplan kwaliteit
Movimento wil een sterk kwalitatief aanbod realiseren. Daarvoor ontwikkelt de club een aantal instrumenten aan de hand waarvan ze de evolutie van haar werking constant kan meten. Daarnaast ontwikkelt Movimento een klachtenprocedure. De kwaliteitsverantwoordelijke bundelt alle informatie jaarlijks tot een overzichtelijk intern rapport en doet bijsturingsvoorstellen. Een VISIE-dag organiseren we 5-jaarlijks, waarbij de eerder gestelde doelen en de werking van de kring geëvalueerd worden en nieuwe doelstellingen geformuleerd worden.
Uitgangspunt bij het inzetten van deze instrumenten is het creëren van maximale betrokkenheid van alle clubleden en –sympathisanten.

In die optiek beschikt Movimento over een oudercomité en een vriendenkring. Langs die weg kunnen ouders en sympathisanten concrete aanzetten geven voor bijsturing.

Beleidsplan financiering
De club vindt haar inkomsten in sponsoring, de opbrengst van extra activiteiten,  evenementen, lidgelden en betoelaging van de stad. Niet alleen actieve sporters kunnen lid worden van de club. Ook sympathisanten kunnen de club steunen door erelid of beschermend lid te worden.

Beleidsplan vrijwilligerswerking
Movimento vzw is een vrijwilligersvereniging. Trainers, bestuursleden, ouders, … bouwen mee aan een gezamenlijk sportief project.
Op regelmatige basis hebben wij mensen nodig bij het opstellen en afbreken van toestellen voor UNIMO-feesten, jaarmarkt en MOVE, bij het organiseren van turnkamp, barbecue en spaghetti-avond, en zeker en vast niet te vergeten: onze tweejaarlijkse turnshow.
Wilt u, als ouder of sympathisant, zich meer inzetten voor onze club, geeft u ons gerust een seintje.  Wij houden u dan op de hoogte van komende evenementen.

Beleidsplan ledenwerving
Movimento vzw werft leden bij het begin van het nieuwe sportjaar via de regionale reclamebladen, de stedelijke sportbeurs en via de website

Ook via scholen wordt er info verstrekt bij de aanvang van het sportjaar.
Op die manier wordt actief gezocht naar nieuwe leden en jong talent.

Beleidsplan public relations
COMMUNICATIE
Movimento-leden ontvangen geregeld de Movi-Zine, een elektronisch infoblaadje met het meest recente nieuws uit de clubwerking. Ook geïnteresseerd in het Movimento-reilen-en-zeilen? Je kan via onze site intekenen voor onze e-brief.

Daarnaast wakkert de club de aandacht van de lokale media aan voor de prestaties van haar gymnasten. U leest ongetwijfeld meer in de krant.

HUISSTIJL

Waarom een eigen huisstijl?
Een vereniging als Movimento vzw is volop in beweging. Mits een uniforme en aangepaste huisstijl geven we onszelf een eigen imago, letterlijk een eigen ‘beeldvorming’.
Door het juiste gebruik ervan kan onze vereniging zich geen beter ‘visitekaartje’ voorstellen.
Het is bijgevolg belangrijk te beschikken over enkele richtlijnen van alle informatiedragers, zowel voor intern als extern gebruik.

Het logo
Het logo bestaat uit 4 schuin rechtopstaande strepen die mekaar twee aan twee treffen en de individuen symboliseert. Een ovale halfopen ring omringt de symbolische figuren, wat de samenhorigheid en samenwerking weergeeft. Centraal bovenaan een bol die de eenheid weergeeft.
Het logo is hoogblauw van kleur, maar mag uitzonderlijk ook in zwarte afdruk worden gebruikt. Of in negatieve weergave.
Recentelijk voegden we een balk toe, met daarin de vermelding “Mortsel”. Zo geven we blijk van onze verbondenheid met de stad Mortsel.
Tevens zorgen we voor een betere visibiliteit (en identiteit) op wedstrijden en andere activiteiten.

EVENEMENTEN
De uitstraling van een club zit hem niet alleen in haar competitieresultaten of ledenaantal. Af en toe uitpakken met een groots evenement is minstens even belangrijk. Movimento zal in de toekomst ook frequenter wedstrijden organiseren, waardoor we gymnasten uit gans Vlaanderen kunnen verwelkomen in Mortsel en Hove. Voor een optimale zichtbaarheid beschikken we over Movimento-beachflags, -reclamebanners en zelfs een heus Movimento-springkasteel.

Tevens zijn we elk jaar present op de jaarmarkt, de Buitenspeeldag, MOVE en de UNIMO-feesten.

Onze turnshow wordt 2-jaarlijks georganiseerd. Een traditie die bijna 2000 toeschouwers lokt.

Beleidsplan kledij en merchandising
De club streeft ook een uniforme uitstraling na bij evenementen en biedt daarvoor kledij aan, aan de leden (T-shirt, maillot, gymzak, trainingspak,…).
Hiervoor werken wij o.a.. met JAKO en kan u terecht bij onze partner ACRON