Panathlon

Ook Movimento vzw Morstel ondertekende in 2009 de Panathlon-verklaring

Ook Movimento vzw Mortsel ondertekende in 2009 de Panathlon-verklaring

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
We streven de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning na.
We zetten onze inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
We verwelkomen de steun van sponsors en media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

Rechten van het kind in de sport

Daarom onderschrijft Movimento vzw Mortsel formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.
Want alle kinderen hebben het recht:

Sport te beoefenen

Zich te vermaken en te spelen

In een gezonde omgeving te leven

Waardig behandeld te worden

Getraind en begeleid te worden door competente mensen

Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

In veilige omstandigheden aan sport te doen

Te rusten

De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.