Q4gym

Q4Gym staat voor Quality in de Gymnastiek. Het is een online kwaliteitsinstrument dat ontwikkeld werd door de GymnastiekFederatie Vlaanderen. De inhoud van het instrument bouwt verder op de inhoud van het IKGym-instrument (ontwikkeld door VUB en GymFed). De vorm heeft grote wijzigingen ondergaan. Het Q4Gym-instrument is interactief en permanent beschikbaar en is gelinkt met het ledenbeheer.

Movimento vzw Mortsel heeft op 19/06/2009 deelgenomen aan een Q4Gym-audit en behaalde het label met een score van 87% voor het algemeen clubmanagement !!!

q4gym_org