Opstart turnlessen turnjaar 2020-2021

25 augustus 2020

Al onze turnlessen zullen opnieuw opstarten vanaf maandag 31/8. Het nieuwe uurrooster voor het turnjaar 2020-2021 kan hier geraadpleegd worden en inschrijven kan via deze link.

Het is belangrijk dat we Corona-proof kunnen sporten, dus we vragen uitdrukkelijk om de volgende afspraken te respecteren:

UKKIES (1e tem 3e kleuterklas):

 • kleuters kunnen in de kleedkamer afgezet worden door 1 ouder, bij voorkeur 10 minuten voor aanvang van de turnles
 • ophaling bij voorkeur meteen aan het einde van de turnles; niet reeds 10 minuten op voorhand aanwezig zijn om grote samenscholingen te vermijden
 • gelieve je zoon/dochter reeds in turnkledij naar de turnzaal te laten komen zodat de omkleedtijd beperkt blijft (onesie, jogging, … over de turnkledij aan doen)
 • ouders dragen altijd een mondmasker
 • specifieke signalisatie / looproutes aan de turnzaal respecteren

GYMKIDS (1e tem 6e leerjaar):

 • gymnasten worden afgezet aan de deur, bij voorkeur 10 minuten voor aanvang van de turnles 
 • ouders gaan niet mee binnen in de turnzaal
 • ophaling bij voorkeur meteen aan het einde van de turnles; niet reeds 10 minuten op voorhand aanwezig zijn om grote samenscholingen te vermijden
 • gelieve je zoon/dochter reeds in turnkledij naar de turnzaal te laten komen zodat de omkleedtijd beperkt blijft (onesie, jogging, … over de turnkledij aan doen)
 • ouders dragen altijd een mondmasker
 • specifieke signalisatie / looproutes aan de turnzaal respecteren

YOUNGSTERS + VOLWASSENEN (12+):

 • gymnasten worden afgezet aan de deur, bij voorkeur 10 minuten voor aanvang van de turnles 
 • ouders gaan niet mee binnen in de turnzaal
 • ophaling bij voorkeur meteen aan het einde van de turnles; niet reeds 10 minuten op voorhand aanwezig zijn om grote samenscholingen te vermijden
 • gymnasten komen bij voorkeur in turnkledij naar de turnzaal zodat de omkleedtijd beperkt blijft
 •  ouders dragen altijd een mondmasker
 • gymnasten dragen een mondmasker bij het binnenkomen en buitengaan van de turnzaal, niet tijdens het sporten
 • specifieke signalisatie / looproutes aan de turnzaal respecteren

#samentegencorona
#sportersbelevenmeer